W dobrych rękach
W dobrych rękach - firma opiekuńcza

Pomoc w codziennych zajęciach

Organizacja czasu wolnego zgodnego z zainteresowaniami

Indywidualnie dopasowany model współpracy

O mnie

O mnie

„To, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze niż to,czym jesteśmy we własnych oczach.”
Zofia Nałkowska
w dobrych rękach

Starzenie się jest wciąż jeszcze tematem, o którym myślimy i mówimy bardzo niechętnie. Problemy związane z wiekiem podeszłym stają się dla nas dopiero rzeczywistością, kiedy dotyczą bezpośrednio naszych bliskich seniorów – dziadków, rodziców lub innych krewnych, dla których jesteśmy najbliższą rodziną. Bardzo często w obliczu pogarszającego się stanu zdrowia kogoś bliskiego jesteśmy bezsilni i bardzo bezradni. Sprawowanie opieki przerasta nasze siły lub umiejętności. Znam doskonale ten problem z autopsji, bowiem najpierw choroba a potem śmierć bardzo bliskiej mi osoby zmieniła diametralnie moje podejście do tematu godnego starzenia się i umierania.

Choć jako pedagog z dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą spełniałam się zawodowo, postanowiłam zająć się osobami stojącymi u schyłku swej drogi życiowej. W tym celu skończyłam studia pielęgniarskie i obecnie specjalizuję się w opiece geriatrycznej. Rozumiem problemy i leki seniorów, ale też świadoma jestem tego, jakim obciążeniem może być dla rodziny opieka nad osobą w wieku podeszłym. Dlatego działalność, którą prowadzę oferuje szeroki pakiet usług o charakterze opiekuńczym.  „W dobrych rękach” stawia przede wszystkim na bardzo wysoką jakość proponowanych usług o szerokim spektrum działania. Z założenia trafiają one w potrzeby najbardziej wymagających klientów.

Oferta

Usługi opiekuńcze serwowane przez firmę „W dobrych rękach” obejmują:
produkt01

Pomoc w toalecie

Wszelkie czynności związane z czystością i higieną podopiecznego. Zakres zależeć będzie od stanu osoby starszej i jej indywidualnych możliwości w zakresie samoopieki.

produkt02

Posiłki

Sporządzanie, konsumpcja i sprzątanie po posiłkach. Usługa uwzględniająca oczywiście osobiste predyspozycje podopiecznego, jego gusta kulinarne oraz zalecenia dietetyczne.

produkt03

Podaż leków

Kontrola nad systematycznością przyjmowania leków przez seniora oraz
zapewnienie mu ciągłej terapii farmakologicznej.

produkt04

Robienie zakupów

Robienie zakupów dla seniorów nieopuszczających swego domu lub pomoc w zakupach dla tych podopiecznych, którzy wymagają takiego wsparcia(łączy się to z transportem do i ze sklepu).

produkt05

Dbanie o czystość

Dbanie o czystość i prawidłowe funkcjonowanie otoczenia podopiecznego -wszelkie prace związane z porządkowaniem lub naprawianiem drobnych usterek (kontakt z odpowiednimi fachowcami).

produkt06

Rozrywka

Zapewnianie podopiecznemu rozrywki zgodnej z jego zainteresowaniami i oczekiwaniami. Może to być czytanie książek, słuchanie muzyki, dyskusja na interesujący seniora temat.

produkt07

Pomoc w codziennych czynnościach

Pomoc i wsparcie seniora we wszelkich codziennych czynnościach.

produkt08

Towarzyszenie podopiecznemu

Towarzyszenie podopiecznemu w załatwianiu spraw wymagających wsparcia osoby sprawnej np. w obsłudze elektronicznej lub towarzyszenie w czasie wizyt lekarskich.

produkt09

Dbanie o systematyczne usprawnianie

seniora poprzez odpowiednie ćwiczenia ruchowe lub umysłowe, spacer itp. – w zależności od stanu zdrowia podopiecznego.

produkt10

Monitorowanie stanu zdrowia seniora

systematyczna kontrola ciśnienia tętniczego pulsu, poziomu cukru czy cholesterolu oraz stanu wagi. Wszystkie dane zostaną odnotowane w specjalnym dokumencie i będą do wglądu dla rodziny seniora lub dla lekarza rodzinnego.

produkt11

Obserwacja seniora

pod kątem zmian stanu zdrowia i adekwatna do sytuacji reakcja
(rozmowa z rodzina, kontakt z lekarzem lub inne).

produkt12

Pomoc w obsłudze internetu

Umożliwienie – na specjalne życzenie podopiecznego – dostępu do Internetu lub pomoc w posługiwaniu się np. kontem bankowym – robienie opłat, przelewów itp. Również umożliwienie podopiecznemu kontaktu z najbliższymi droga elektroniczną.

produkt13

Wykonywanie zabiegów lampą bioptronową

w domu podopiecznego

produkt14

Usługi pozostałe

Firma jest otwarta na propozycje i oczekiwania seniorów, klientów, czy opiekunów prawnych seniora.

produkt15

Dostęp do opieki pielęgniarskiej

Opieka na chorymi, którzy niezdolni są do samoopieki i samopielęgnacji, ale nie wymagającymi hospitalizacji.

towarzyszenie podczas spacerów
by Katherine Doe
Zapewnienie rozrywki
by Katherine Doe
pomoc w codziennych czynnościach
by Katherine Doe
zabiegi lampą bioptronową
by Katherine Doe
Monitorowanie stanu zdrowia
by Katherine Doe
podaż leków
by Katherine Doe
Aktywizacja seniora
by Katherine Doe
przygotowanie posiłków
by Katherine Doe

cytat

Nie za­pom­nij nig­dy – no­sić w so­bie tros­ki – o innych,
i po­magaj niep­roszo­ny – a będziesz w życiu – spełniony.
W dobrych rękach

bądź na bieżąco

Facebook

KONTAKT

firma opiekuńcza
"W DOBRYCH RĘKACH"
Agata Stemplewska

Telefon: 608 690 203
Email: info@wdobrychrekach.eu
NIP: 7271629179